Frederikshavnsvej 235A - 9800  Hjørring - Tlf.: 98921466

Profil

Arbejdsområder

Projekter

Kontakt

Profil | Hvem er vi ?

Med 60 års erfaring er Vennelyst entreprenørfirma det erfarne entreprenørfirma, der kan udføre enhver opgave.

 

Fra en beskeden start for  60 år siden fremstår Vennelyst i dag, som en fuldt moderne entreprenør virksomhed, der råder over alle de nyeste maskiner og øvrige faciliteter inden for faget.

 

Firmaet beskæftiger mere end 150 medarbejdere og opererer over hele landet, men primært i Nordjylland, hvor vi har vores rødder.

 

Vi udfører alle tænkelige opgaver indenfor entreprenørbranchen. Ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille til at blive behandlet hurtigt, effektivt og professionelt.

 

Vennelyst betragter løsningen af indviklede opgaver og problemerstillinger, som spændende udfordringer og står altid klar til at hjælpe og løse opgaverne til vores kunders fulde tilfredshed.

Vennelyst | Profilmagasin

Se vores jubilæums-magasin

 

I forbindelse med vores 60 års jubilæum, har vi fået lavet et profilmagasin.

 

Klik på billedet til venstre, eller på linket nedenfor og læs mere om vores historie, forcer og kompetencer.

 

Rigtig god læselyst!

 

Med venlig hilsen

 

Jan-Iver Christiansen

Arbejdsområder | Hvad laver vi ?

For private

Til erhverv

Specialløsninger

 Klik nedenfor for at se mere om vores tilbud til private

 Klik nedenfor for at se mere om vores tilbud til erhverv

Klik nedenfor for at se mere om vores specialløsninger

Nedsivning

Opmåling og afsætning

Slamsugning

Snerydning

Strømpeforing og punktreparation

TV-Inspektion

Underføring

Vandbygning og kystsikring

Vejlaboratorium

Vognmandsservice

Arbejdsområder | For private | Entreprenørarbejder

Tilbage til oversigten

Vennelyst har specialister til stort set alle tænkelige entreprenørarbejder.

 

Med vores dygtige medarbejdere og landsdelens vel nok største maskinpark, ser vi os i stand til at løse alle opgaver indenfor faget hurtigt og effektivt. Ingen opgaver er for store - og ingen opgaver er for små. Vi har maskiner og medarbejdere der passer til alle behov.

 

Vi varetager alle opgaver indenfor snerydning, nedbrydning, jord, kloak, beton, belægning, gartner/anlæg og elementmontage, foruden daglige servicearbejder, reparationsopgaver, kloak-TV, slamsugning/spuling, vognmandskørsel, kran arbejde  samt bore- og skærearbejder.

 

Endvidere er vi kvalificeret til at udføre alle bygge- og anlægsopgaver, store som små. Opgaverne udføres både som service- / regnings- og tilbudsarbejder og  i underentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | For private | Forsikringsskader

Vi har mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og er vant til at tale med forsikringsselskaberne.

Når skaden er sket handler det først og fremmest om tabsbegrænsning og om at begrænse skadernes omfang.  Vi har beredskab klar til at finde den bedste og hurtigste løsning i netop din situation.

Drejer det sig om en vandskade, rørskade eller lignende, kan vi hjælpe dig med at håndtere skaden fra start til slut, både praktisk og administrativt. Vi har materiel, som gør det muligt for os at være behjælpelige ved mange forskellige former for skader.

 

Ud over at udføre de opgaver der ligger indenfor vores eget arbejdsområde, tager vi os også af projektledelsen hvis omfanget af skaden kræver det.  Det vil sige, at vi også gerne sørger for at involvere murer, tømrer og andre håndværkere, der kan blive brug for - og sørger for at tidsplanen bliver overholdt.

 

Der er gennem de seneste år foregået en digitalisering af samarbejdet med forsikringsselskaberne, som Vennelyst ligeledes har taget del i. Det digitale samarbejde betyder som regel at forsikringstager for en henvendelse fra Vennelyst samme dag som han indberetter skaden, og kan straks aftale med os hvordan vi håndterer skaden.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

Arbejdsområder | For private | Salg af materialer

Tilbage til oversigten

Vi er leveringsdygtig i mange former for materialer:

 

          - Alle former for sand: Fisesand, pudssand, støbesand,

            vasket sand, strandsand, bundsikring, fyldsand, filtersand mv.

          - Alle former for grus: Stabilgrus, perlegrus, faldgrus mv.

          - Nedknust materialer: Knust beton, knust asfalt,

            knuste murbrokker mv.

          - Knust beton/tegl

          - Diverse stensorteringer: Singels, pyntesten, ral, nøddesten

          - Granit i alle farver og størrelser: Skærver, stenmel osv.

          - Granit alle farver og størrelser (kun på bestilling)

          - Almindelig muld (markjord) og harpet muld samt alm fyldjord

          - Diverse jordforbedringsprodukter: Spagnum og kompost

          - Træflis og barkflis

 

Desuden kan vi stå for levering af alle former for belægningsprodukter. Ring og hør nærmere herom.

 

Alle materialer kan forudbestilles og leveres med lastbil eller afhentes på Vennelyst med trailer el.lign. Der skal forventes leveringstid på visse materialer.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Arbejdsområder | For private | Slamsugning

Tilbage til oversigten

Kontakt Vennelyst hvis din kloak er stoppet. Vi har 3 lastbilslamsugere og 2 traktor-slamsugere der alle har både spul og sug og er målrettet hurtig og effektiv spuling, rensning og tømning af alle former for kloakker, brønde m.v.  Lastbilslamsugerne er desuden godkendt til farlig gods og anvendes ved tømning og rengøring af olietanke mv. Ligeledes kan vi, i tilfælde af oversvømmelse af kældre o.lign., hurtigt være fremme på stedet og assistere med opsugning af vand.

 

Vi tilbyder opsugning og rensning af bl.a.

 

     - Kloakledninger og brønde

     - Tagbrønde og vejbrønde

     - Køkkenbrønde

     - Pumpebrønde

     - Samletanke og septitanke

     - Olietanke

     - Sandfang

     - Olie og fedtudskillere mv.

 

Vore chauffører har naturligvis alle de nødvendige kurser og tilladelser og er desuden meget ansvarsbevidste og ordentlige, således at kunden får en god oplevelse. Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

Arbejdsområder | For private | Snerydning

Vennelyst hjælper gerne alle der ønsker det, med at holder deres fortove, stier, pladser mv. ryddet for sne. Vi giver gerne fast pris på rydning i hele vintersæsonen, men står ligeledes til rådighed, på bestilling. Vi holder øje med vejret gennem hele vinterperioden og sørger for, at der er ryddet som aftalt. Er der tillige ønske om saltning og/eller grusning sørger vi naturligvis også for det. Vi har alle moderne maskiner til jobbet:

 

     - Fejemaskine

     - Sneplov

     - Gummiged med sneplov

     - Gummiged med spidsplov

     - Sneslynge

     - Minidozer

     - Lastbiler til bortkørsel af sne

 

Vi giver også gerne tilbud på snerydning af hele gader.

 

Den tiltagende nedbørsmængde siden årtusindeskiftet har medført et øget fokus på behovet for at rydde sne på tage og udhæng for at forhindre sammenstyrtninger. Vennelyst har flere gange deltaget aktivt i disse specielle rydningssager, og gentager gerne succesen i kommende vintre.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | For private | Til havemanden

Vi har en lang række tilbud til dig der gerne passer din have selv, men har brug for hjælp til de lidt grovere opgaver. Vi kan tilbyde hjælp med:

 

     - Fældning af træer i alle størrelser

     - Kranbil med brandmandskurv

     - Containerkørsel

     - Stubbefræsning

     - Anlægning af haver, grubning og fræsning

     - Anlægning af græsplæne

     - Græsslåning

 

Er der brug for en opfriskning af havens udtryk leverer vi ligeledes gerne

     - Pyntesten

     - Knust Granit

     - Brosten og chaussesten mv.

 

Mindre mængder materialer kan afhentes hos os, men vi leverer selvfølgelig også gerne på adressen.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Arbejdsområder | For private | TV-inspektion

Tilbage til oversigten

Har du problemer med dit kloakanlæg? Stort eller lille, offentligt eller privat …Hvis der eksempelvis jævnligt skal spules eller hvis du finder huller i umiddelbar nærhed at brønde, sokler mv., er det tegn på at noget er galt med kloakken, og Vennelyst er altid parat til at hjælpe.

 

Vennelyst hjælper gerne med TV-inspektion af mindre anlæg med stikledningskamera, hvor vi kan undersøge og påvise utætheder og fejl helt nøjagtigt i selv de mindste ledninger. Er der tale om større anlæg, der skal undersøges, har vi desuden 2 TV-biler, der altid er klar til at rykke ud og foretage de nødvendige undersøgelser. TV-inspektioner dokumenteres altid med afrapportering iht. gældende regler på området.

 

Vore folk er veluddannede, ansvarsbevidste, dygtige og erfarne og du får derfor altid et pålideligt og grundigt resultat af vore TV-undersøgelser, som alle kan bruge som grundlag for vurdering af reparationsbehov mv.

 

Vennelyst tilbyder naturligvis gerne at varetage reparation af de påviste skader og fejl. Vi har stor erfaring med kloakreparationer overalt i Vendsyssel og alt arbejde udføres af dygtigt og veluddannet personale.

Komplicerede skader behøver ikke koste en formue af få udbedret. Med vores point- og re-liner system kan vi effektivt, hurtigt og økonomisk fordelagtigt foretage reparationer, så man undgår unødvendig og fordyrende opgravning og evt. nedbrydning og retablering.

 

Kontakt os for at få et gratis og uforpligtende besøg af en af vores kloakmestre for udarbejdelse af løsningsforslag og tilbud.

Arbejdsområder | For private | Maskinudlejning

Hvis arbejdsopgaven bliver for omfangsrig eller for forvanskelig tilbyder Vennelyst at assistere med udlejning af maskiner med fører. Hermed får du den rigtige ekspertise og med vores kompetente maskinfører og de rigtige maskiner til opgaven hjælper vi med at løse opgaven, hver gang.

 

Ved at leje materiel med fører, får du en dygtig medhjælper under din fulde instruktionsbeføjelse til løsning af dine opgaver, og du overlader ansvaret for både maskine og fører til os. Vi sørger for at du som kunde ikke skal bekymre dig om fx forsikringer og brændstof, samt evt. driftstop eller sygdom. Dette giver dig tryghed til at koncentrere dig om opgaven.

 

 Alle vores maskinførere er erfarne, servicemindede og veluddannede.

 

 

Arbejdsområder | Til erhverv | Belægninger

Vennelyst har mange års erfaring med belægningsarbejde. Vi udfører alle tænkelige former for belægningsarbejde for såvel offentlige som private bygherrer. Det gælder f.eks.

 

- Parkeringsanlæg ved skoler, butikker og forretningscentre

- Forskønnelse af gågader

- Veje, fortorve og cykelstier udføres bl.a. i forbindelse

  med kloakrenoveringer og byggemodninger

- Stier, pladser, trapper, græsarmering, plantestenmmure mv. som

  elementer i forskønnelse af boliggområder

- Belægninger til tung industri og lossepladser, heriblandt impermeable

  belægninger

- Etablering af tagterrasser

 

Vennelyst udfører i høj grad arbejderne i eget regi, med egne dygtige og velkvalificerede madarbejdere, men har ligeledes et godt samarbejde med en række specialister som vi benytter os af efter behov.

 

Og husk … ingen opgave er for lille eller for stor for Vennelyst.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Arbejdsområder | Til erhverv | Beton

Vennelyst kan håndtere alle former for betonarbejde i forbindelse med f.eks.

 

- erhvervs- og industribyggeri

- institutions- og boligbyggeri

- havne- og vandbygning

 

Typiske betonopgaver er støbning af fundamenter, terrændæk, vægge og etagedæk. Desuden er etableringen af vandtætte og opdriftssikrede kældre en betonopgave vi ofte udfører og har stor erfaring med.

 

Vi vil også gerne være behjælpelig ved mindre opgaver så som diverse reparationer samt nyetablering af trapper tilbygninger, støttemure mv.

Vi råder over erfarne og dygtige faglærte medarbejdere, med indgående kendskab til området og vi benytter os naturligvis af de mest optimale materialer og værktøjer til enhver opgave.

 

Og husk … ingen opgave er for lille eller for stor for Vennelyst.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Arbejdsområder | Til erhverv | Gartner

Vennelyst udfører alle tænkelige former for gartnerarbejder. Meget af det gartnerarbejde vi udfører, er en del af større anlægsentrepriser, hvor der ofte er nogle kreative landskabsarkitekter der vil give et grønt område et bestemt udtryk ved anvendelse af f.eks. sumpområder som nedsivning, prydhaver, dufthaver, sansehaver osv.

Taghaver er tillige blevet en større del af vort virke indenfor den seneste årrække og vi står gerne til rådighed med sparring omkring optimering af en given opgave.

Vennelyst tilbyder generelt en lang række ydelser indenfor gartnerarbejde, og  tilbyder blandt andet vores assistance i forbindelse med:

 

- Fræsning

- Græssåning/klipning

- Beskæring af træer og Træfældning

- Hækklipning

- Rydning af hække og buske

- Bortskaffelse af haveaffald

- Lugning af ukrudt

- Beskæring af buske

- Gødning af planter og græsplæne

- Beskæring af græskanter

- Ukrudtsbekæmpelse

- Sprøjtning af gårdspladser

 

I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse benytter vi os oftest af ukrudt brænding og evt. sprøjtning foregår kun med miljøvenlige produkter og altid kun efter forudgående aftale med kunden.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Til erhverv | Jord

Vennelyst varetager alle former for gravearbejde, jordflytning og indbygning, uanset opgavens størrelse.

 

Skal der graves, flyttes eller indbygges flere tons jord, eller er der tale om en mindre mængde? – vi stiller relevant materiel og kvalificeret mandskab til rådighed, lige fra skovle og minigravere til gummigedde og gravemaskiner i forskellige størrelser og alt fra trillebør til større lastbiler og tiptrailere samt pladevibratorer, vibrationstromler, kompaktere mv.

Vores ekspertise ligger bl.a. indenfor:

 

- Byggemodning af grunde

- Terrænregulering

- Jordarbejde for erhvervs- og industribyggeri

- Jordarbejde for institutions- og boligbyggeri

- Jordarbejde for havne- og vandbygning

- Jordarbejde til rørlægning (kloak, vand, fjernvarme, el).

 

Og husk … ingen opgave er for lille eller for stor for Vennelyst.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Arbejdsområder | Til erhverv | Kloak / Ledninger i jord

Vennelysts oprindelse ligger i de traditionelle entreprenøropgaver, hvorunder kloakarbejder hører. Vi har altid været i forreste række i alle kloakarbejdets facetter og er det stadig.

 

Vores erfaringsgrundlag er enormt og spænder lige fra den almindelige parcelhuskloak, til etablering af beton, plast og glasfiberrør med over 2m i diameter i såvel den indre by som i åbent land.

 

Ret hurtigt udviklede det sig til at vi stod for gravearbejder i forbindelse med alle former for ledningsarbejder i by op på land. Dette gælder således:

 

- Kloakledninger (såvel gravitation som tryk)

- Vandledninger

- Fjernvarmeledninger

- Saltvandsledninger

- Højspændingskabler

- El-kabler i almindelighed

 

Disse arbejder indeholder naturligvis tillige arbejder med brønde, bassiner, bygværker, pumpestationer osv. for fuldt færdigt anlæg.

Vi råder over alt det nødvendige grej og over en veluddannet og kompetent stab til enhver given opgave.

 

Og husk … ingen opgave er for lille eller for stor for Vennelyst.

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Til erhverv | Nedbrydninger

Vennelyst har mange års erfaring indenfor nedbrydning. Uanset opgavens størrelse kræver nedbrydning i dag en professionel og sikkerhedsmæssig forsvarlig tilgang til opgaven. Udover de håndværksmæssige krav og en god bygningsstatisk forståelse, skal der også altid tages højde for de miljø- og arbejdsmiljømæssige krav der er kommet mere i fokus gennem  ’00erne. Specielt er asbest, PCB og bly kommet meget i fokus, og vi har gennem forløbet opbygget et solidt fundament til at kunne håndtere alle disse forhold korrekt.

 

 Vi håndterer både delvis og total nedbrydning. Vi har moderne maskiner og velkvalificerede medarbejdere til at klare nedbrydning af alt fra garager til store fabriksbygninger. Vi er således med til at ”rydde op” i de små landsbyer og i det åbne land og til at ”rydde op” i landsdelens større byer, hvor ældre bygninger ofte må fjernes for etablering af nye byggerier.

 

Alle vores nedbrydningsopgaver bliver selvfølgelig foretaget miljømæssigt korrekt, og bliver fulgt op af miljømæssig korrekt bortskaffelse af alle de nedbrudte materialer.

 

Vi har desuden specialafdeling indenfor beton- boring og skæring.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Arbejdsområder | Til erhverv | Totalløsninger

Tilbage til oversigten

I Vennelyst vil vi gerne være en del af enhver interessant opgave. Vi deltager gerne i alle branchens samarbejdsformer uanset om det er

 

- Fagentrepriser

- Hovedentrepriser

- Totalentrepriser

- Partnering / Lean

 

Vennelyst favner selv en stor del af mange opgaver. Rækker det ikke til gennemførelse af en opgave, har Vennelyst god erfaring med et tæt samarbejde med en lang række håndværksfirmaer, installationsfirmaer, arkitekter og ingeniører, således at hele paletten kan dækkes. Altså:

 

Du behøver kun at rette henvendelse et sted: Vennelyst.

 

Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde og en god kommunikation med kunden i alle byggesager, da vi mener det er afgørende for et godt resultat.

Vi har ligeledes vores fokus rettet imod at hele byggeprocessen er præget af kvalitet, både hvad angår valg af materialer og hvad angår det arbejde som vi selv og vores tilknyttede håndværkere udfører.

 

Vi vil tillige altid have vores opmærksomhed rettet på fremdriften i enhver byggeproces, således at vi rettidigt kan få tilpasset ressourcerne til opgaven og dermed også kan aflevere til tiden og uden mangler.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Arbejdsområder | Specialløsninger | Diamantboring og skæring

Vennelyst opererer i hele Nordjylland med vores 2 bore- /skære-biler.

Vi er i stand til at gennemføre langt de fleste opgaver indenfor diamantboring og -skæring. Vi skærer og borer typisk i betonvægge og -dæk, i teglstensvægge og anden murværk, samt i asfalt- og betonbelægninger.

 

Vi har det nødvendige specialværktøj til opgaverne og vores medarbejdere er erfarne og dygtige og har den kreativitet, som der mange gange skal til for at finde den bedste løsning på opgaven. Stilles der specielle krav til renlighed, vandopsamling, adgangsveje el.lign. vil vore medarbejdere altid indfri forventningerne.

 

Vi fjerner naturligvis altid det udskårne hvis kunden ønsker det og tager os ligeledes også gerne af eventuelle tilhørende nedbrydningsopgaver i tilknytning til opgaven.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Fjernelse af tanke

Vennelyst fjerner gerne din gamle olietank, septiktank el.lign.

 

Fjernelse af f.eks. olietanke kræver oftest en dialog med de kommunale myndigheder, som vi gerne varetager.  Desuden samarbejder vi gerne med alle de andre relevante parter der kan være i forbindelse med en opgave udførelse, alt efter opgavens størrelse, herunder rådgivere, teknikere mv.

Er der evt. mistanke om forurening fra en olietank, foretager vi boreprøver omkring olietanken og konstaterer på denne måde om der er indikation på forurening.  Derefter planlægger vi den følgende proces i tæt dialog med dig som kunde eller med din rådgiverrepræsentant.

 

Hvis der først konstateres forurening i forbindelse med udførelsen, sørger vi naturligvis for at forureningen begrænses og at de rette myndigheder og rådgivere bliver kontaktet men sørger bestemt også for, at jorden bliver korrekt håndteret og deponeret til oprensning el.lign. – igen med dig og andre relevante instanser som samarbejdspartner.

 

Ved fjernelse af septiktanke og gamle køkkenbrønde mv. sørger vi naturligvis tillige for al myndighedsbehandling, og afslutter arbejdet med en opdateret tegning af de nye kloakforhold.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Forsikringsskader

Tilbage til oversigten

Vi har mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og er vant til at tale med forsikringsselskaberne.

Når skaden er sket handler det først og fremmest om tabsbegrænsning og om at begrænse skadernes omfang.  Vi har beredskab klar til at finde den bedste og hurtigste løsning i netop din situation.

Drejer det sig om en vandskade, rørskade eller lignende, kan vi hjælpe dig med at håndtere skaden fra start til slut, både praktisk og administrativt. Vi har materiel, som gør det muligt for os at være behjælpelige ved mange forskellige former for skader.

 

Ud over at udføre de opgaver der ligger indenfor vores eget arbejdsområde, tager vi os også af projektledelsen hvis omfanget af skaden kræver det.  Det vil sige, at vi også gerne sørger for at involvere murer, tømrer og andre håndværkere, der kan blive brug for - og sørger for at tidsplanen bliver overholdt.

 

Der er gennem de seneste år foregået en digitalisering af samarbejdet med forsikringsselskaberne, som Vennelyst ligeledes har taget del i. Det digitale samarbejde betyder som regel at forsikringstager for en henvendelse fra Vennelyst samme dag som han indberetter skaden, og kan straks aftale med os hvordan vi håndterer skaden.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Forureningsoprensning

Er uheldet ude og du får brug for at få foretaget en forureningsoprensning i større eller mindre omfang, er Vennelyst altid klar til at rykke ud og i første omgang begrænse skadens omfang. Tillige varetager vi gerne hele den efterfølgende oprensning.

 

Afgravning og bortkørsel af den forurenede jord er som regel den hurtigste og bedste løsning, når der skal oprenses efter jordforurening. Vennelyst har mange års erfaring med etablering af afværgeforanstaltninger og oprensning idet vi har medvirket ved et stort antal oprensningsprojekter for såvel private som offentlige kunder.

 

Vi varetager udførslen af et meget bredt udvalg af afværgeteknikker, lige fra de simple afgravninger og udskiftning af forurenet jord til de mere komplicerede metoder, hvor forureningen oprenses ved både biologiske og kemiske in-situ metoder, der eliminerer forureningen over tid. Metodevalget foretages altid af de tilknyttede rådgivere og teknikere.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Indvendig nedbrydning

Ofte er indvendige nedbrydningsopgaver kendetegnet ved at de skal udføres med stor forsigtighed og under meget snævre pladsforhold.

Vennelyst er i stand til, at udføre disse opgaver under hensyntagen til blivende konstruktioner og materialer.

 

Vi har fokus rettet på sikkerhed i hele processen med hensyn til afstivning og understøttelse, så nedbrydningen foregår korrekt efter alle forskrifter. Der bliver naturligvis altid taget højde for de skærpede miljø- og arbejdsmiljømæssige krav der er kommet mere i fokus gennem  ’00erne. Specielt er asbest, PCB og bly kommet meget i fokus, og vi har gennem forløbet opbygget et solidt fundament til samtidigt at kunne håndtere alle disse forhold korrekt.

 

Vi har moderne maskiner og velkvalificerede medarbejdere med en god bygningsstatisk forståelse der altid vil varetage nedbrydningen med den størst mulige forsigtighed og omhu.

 

Nedbrudt materiale bliver korrekt sorteret og transporteret af vores egne lastbiler – enten til genanvendelse eller til deponi.

 

Vi har desuden specialafdeling indenfor beton- boring og skæring.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | Jordhotel og "genbrugsplads"

Tilbage til oversigten

Vennelyst har til huse på Frederikshavnsvej 235A mellem Hjørring by og Hirtshalsmotorvejen. Hele vores virke foretages herfra, og det er også her vi har vores Jordhotel og Genbrugsplads.

 

Vi har tilladelse til at modtage og midlertidigt opmagasinere ren jord (klasse 0) og lettere forurenet jord (klasse 1). Denne mulighed anvendes primært i forbindelse med egne aktiviteter, og aldrig uden forudgående aftale med firmaets indehaver.

 

Vores ”genbrugsplads” kalder vi sådan, da vi selv varetager oparbejdelsen af alle de genanvendelige materialer vi modtager fra nedbrydninger, rydninger mv. Vennelyst varetager knusning af betonaffald, fliser og belægningssten til genanvendeligt stabilgrus og murbrokker primært til bundsikring i mindre veje til vindmøller og hos landmænd.

 

Tillige råder Vennelyst over et af de mest avancerede sorteringsanlæg på markedet. Sorteringsanlægget kan sortere op til tre størrelser i en arbejdsgang, og er blandt andet ideelt til sortering af jord, sand, grus og sten med samtidig frasortering af fremmedlegemer og urenheder.

Vi tager genanvendelse seriøst til gavn og glæde for miljøet. Vi har en godkendt modtageplads for ovennævnte materialer. Vi leverer efterfølgende knuste materialer til for eksempel anlægning af veje, p-pladser, oplagspladser.

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | Kloakreparationer

Der kan være flere årsager til kloakproblemer. Ofte er det mange års slitage som afstedkommer brud, men der kan også ske akutte skader ved eksempelvis gravearbejde eller grubning. Omfanget af skader der skyldes rotter er tillige stigende men generelt er det nødvendigt med hurtig indgriben for at begrænse skaden eller mindske generne.

 

En stor del af de kloakreparationsopgaver Vennelyst foretager er forsikringsskader for såvel private som for erhverv. For disse kloakskader såvel som for øvrige skader f.eks. på det offentlige kloaknet, kan der være flere mulige måder at foretage reparationen på.

 

Vennelyst benytter flere forskellige teknikker til kloakreparationer alt efter skadens omfang og de lokale forhold. Typisk står valget med en ”dig”-løsning og en ”no-dig”-løsning. Vi anvender spuling og TV-inspektion og evt. røg til undersøgelse af kloaksystemerne og efter en grundig gennemgang af tages der stilling til om der skal graves ned til bruddet eller om røret med fordel kan strømpefores.

 

Vennelyst har specialister i kloakreparationer, egne TV-biler, specialgrej til strømpeforing mv. og nogle meget kompetente medarbejdere til opgaverne.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Kranarbejde

Vennelyst servicerer såvel os selv som en lang række andre entreprenører i det nordjyske med diverse kranarbejde.

 

Vi råder over 4 lastbilkraner med lasteevne op til 105tm med flyjib og en rækkevidde på 35m. Det vil ofte være nok til de fleste opgaver. Alle vore kraner kan desuden monteres med grab.

 

Vore chauffører har alle de nødvendige certifikater og er meget ansvarsbevidste og dygtige, hvilket afspejles i de mange faste kunder der benytter sig af vores kranservice.

 

Er du i tvivl om vi kan løse din løfteopgave eller ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du altid velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Nedsivning

Tilbage til oversigten

I øjeblikket er mange kommuner undervejs med et påbud om rensning af spildevand for husstande, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Tillige er der stor fokus på at der ikke afledes unødvendigt meget regnvand til de offentlige kloaker. Og da det offentlige ofte selv er ”bagud” med separeringen af regn- og spildevand, og klimaændringer har vist sig at føre til oftere og kraftigere nedbørsmængder, vil disse situationer ofte for katastrofale følger for uheldige borgere.

 

Vennelyst hjælper gerne med såvel etablering af nedsivningsanlæg for bøde regn og spildevand som med at blive tilsluttet den offentlige kloak og hvis uheldet er ude … også reparationerne.

 

Vi tilbyder etablering af nedsivningsanlæg til gravitation og tryk, hvor spildevandet afledes til nedsivning og rensning gennem jordlagene. Da der er mange kommunale krav at leve op til omkring placering af et nedsivningsanlæg, kommer vi gerne med råd og vejledning på stedet. Det omhandler bl.a. afstandskrav og krav til undersøgelse af jordbunds og nedsivnings forholdene inden etableringen kan finde sted. Vi sørger for det praktiske omkring indsendelse af prøven og for de relevante ansøgninger til kommunen.

 

Tilsvarende tilbyder vi etablering af lokal nedsivning af regnvand til faskiner, sumpområder, vandløb mv. Naturligvis også den tilhørende myndighedsbehandling mv.

 

Kort sagt er vi med i alle aspekter af opgaven når du skal have etableret afløb fra din ejendom så forløbet bliver så gnidningsløst som muligt.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Arbejdsområder | Specialløsninger | Opmåling og afsætning

I Vennelyst er der en nøje sammenhæng mellem præcision og kvalitet. I takt med udviklingen har vores opmålings og afsætnings aktiviteter ligeledes ændret karakter fra de ”gode gammeldags instrumenter” som målebånd, niveler-instrumenter og teodolitter til fuldt digitale instrumenter fra Trimble, hvorfra Vennelyst råder over såvel totalstation, GPS og nivelleringsapparat. Vi anvender det nyeste landmålingsudstyr, som sikrer en effektiv og professionel arbejdsgang og et præcist resultat hver gang.

 

Vi er i stand til at løse opmålingsopgaver med efterfølgende digital bearbejdning, og kan dermed eksempelvis foretage meget nøjagtige volumenberegninger.

 

Vi er også i stand til at løse afsætningsopgaver af enhver art direkte i marken baseret på et digitalt tegningsgrundlag.

 

Disse færdigheder anvendes dels til kvalitetssikring og dokumentation af vores arbejde og dels i vores daglige virke på vores byggepladser. Vores landmåler supplerer og assisterer vores kompetente formænd med afsætning og opmåling, idet omfang opgaven kræver det og i det omfang vores formænds færdigheder med de ”gode gammeldags instrumenter” ikke rækker.

 

Vi er naturligvis også i stand til at hjælpe andre end os selv med landmåler-arbejder, så ønsker du vores assistance, yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du altid velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | Slamsugning

Kontakt Vennelyst, hvis din kloak er stoppet. Vi har 3 lastbilslamsugere og 2 traktor-slamsugere der alle har både spul og sug og er målrettet hurtig og effektiv spuling, rensning og tømning af alle former for kloakker, brønde m.v.  Lastbilslamsugerne er desuden godkendt til farlig gods og anvendes ved tømning og rengøring af olietanke mv.

 

Ligeledes kan vi, i tilfælde af oversvømmelse af kældre o. lign., hurtigt være fremme på stedet og assistere med opsugning af vand.

 

Vi tilbyder opsugning og rensning af bl.a.

 

     - Kloakledninger og brønde

     - Tagbrønde og vejbrønde

     - Køkkenbrønde

     - Pumpebrønde

     - Samletanke og septiktanke

     - Olietanke

     - Sandfang

     - Olie og fedtudskillere mv.

 

Vore chauffører har naturligvis alle de nødvendige kurser og tilladelser og er desuden meget ansvarsbevidste og ordentlige, således at kunden får en god oplevelse.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | Snerydning

Vennelyst hjælper gerne alle der ønsker det, med at holder deres fortove, stier, pladser, veje mv. ryddet for sne. Vi giver gerne fast pris på rydning i hele vintersæsonen, men står ligeledes til rådighed, på bestilling. Vi holder øje med vejret gennem hele vinterperioden og sørger for, at der er ryddet som aftalt. Er der tillige ønske om saltning og/eller grusning sørger vi naturligvis også for det.

Vi har alle moderne maskiner til jobbet:

 

     - Fejemaskine

     - Sneplov

     - Gummiged med sneplov

     - Gummiged med spidsplov

     - Sneslynge

     - Minidozer

     - Lastbiler til bortkørsel af sne

 

Vi giver også gerne tilbud på snerydning af hele gader.

 

Den tiltagende nedbørsmængde siden årtusindeskiftet har medført et øget fokus på behovet for at rydde sne på tage og udhæng for at forhindre sammenstyrtninger. Vennelyst har flere gange deltaget aktivt i disse specielle rydningssager, og gentager gerne succesen i kommende vintre.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

Arbejdsområder | Specialløsninger | Strømpeforing og punktreparation

I Vennelyst har vi mulighed for selv at udføre punktreparationer og strømpeforing (point- og re-liner system) ved mindre reparationer af kloakker. Fordelen ved punktreparation og strømpeforing er, at det er såkaldte ”no-dig”-løsninger, hvor det er muligt at renovere ledningsnettet uden opgravning og således er ideelt til blandt andet svært tilgængelige rør i mindre dimensioner som f.eks. under kældre og bygninger.

 

Punktreparation og strømpeforing udføres af Vennelysts kompetente og specialuddannede medarbejdere og indledes og afsluttes altid med en grundig af en TV-inspektion til undersøgelse og kontrol af skaden og det færdige arbejde. Arbejdet udføres typisk fra en nærliggende brønd eller anden rensemulighed, hvorfra strømpen ledes ind i det beskadigede rør.

 

Den forudgående TV-undersøgelse giver kendskab til strømpens placering og omfang, som også verificeres med TV inden tilsætning af hærdestoffer til strømpen. Afslutningsvist sendes en robot ind i røret for at fræse huller til evt. afgreninger.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

Vi har døgnvagt på nødsituationer der kræver akut hjælp (98921466)

 

 

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | TV-inspektion

Har du problemer med dit kloakanlæg? Stort eller lille, offentligt eller privat …

Hvis der eksempelvis jævnligt skal spules eller hvis du finder huller i umiddelbar nærhed at brønde, sokler mv., er det tegn på at noget er galt med kloakken, og Vennelyst er altid parat til at hjælpe.

 

Vennelyst hjælper gerne med TV-inspektion af mindre anlæg med stikledningskamera, hvor vi kan undersøge og påvise utætheder og fejl helt nøjagtigt i selv de mindste ledninger.

 

Er der tale om større anlæg, der skal undersøges, har vi desuden 2 TV-biler, der altid er klar til at rykke ud og foretage de nødvendige undersøgelser. TV-inspektioner dokumenteres altid med afrapportering iht. gældende regler på området.

 

Vore folk er veluddannede, ansvarsbevidste, dygtige og erfarne og du får derfor altid et pålideligt og grundigt resultat af vore TV-undersøgelser, som alle kan bruge som grundlag for vurdering af reparationsbehov mv.

 

Vennelyst tilbyder naturligvis gerne at varetage reparation af de påviste skader og fejl. Vi har stor erfaring med kloakreparationer overalt i Vendsyssel og alt arbejde udføres af dygtigt og veluddannet personale.

 

Komplicerede skader behøver ikke koste en formue af få udbedret. Med vores point- og re-liner system kan vi effektivt, hurtigt og økonomisk fordelagtigt foretage reparationer, så man undgår unødvendig og fordyrende opgravning og evt. nedbrydning og retablering.

 

Kontakt os for at få et gratis og uforpligtende besøg af en af vores kloakmestre for udarbejdelse af løsningsforslag og tilbud.

Arbejdsområder | Specialløsninger | Underføring

Vennelyst har ekspertisen når det drejer sig om kabel- og rørunderføringer. Underføringer anvendes som regel for at undgå unødvendig opgravning af veje og andre belægninger og forhindringer i terræn, som det er for vanskeligt eller for dyrt at fjerne og retablere. Ligeledes kan metoden forhindre gener med omkørsler og anden trafikregulering.

 

Vi benytter os af en metode med en såkaldt jordraket. Dette er en meget anvendt metode til etablering af underføringer for f.eks. gas, vand og el. Jordraketten er et trykluftdrevet hammerhoved, der placeres i et starthul på den ene side af ”forhindringen” og som vibrerer sig igennem jorden i et tilnærmelsesvist retlinet forløb mod et sluthul. Hammeren kan trække f.eks. en svejset PE-ledning efter sig eller ”hente” en ledning i sluthullet idet hammerhovedet kan omstilles til at gå i begge retninger.

 

Metoden er bedst velegnet i ensartede jordarter uden sten eller andre forhindringer der kan få raketten ud af kurs.

 

Vore medarbejder har stor erfaring med anvendelse af metoden og vurdering af metodens egnethed, så ”affyringen” giver et vellykket resultat.

 

Kontakt os for at få et gratis og uforpligtende besøg af en af vores kloakmestre for udarbejdelse af løsningsforslag og tilbud.

 

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Vandbygning og kystsikring

Vandbygning og kystsikring har i en længere årrække været en lille niche i Vennelyst og vil fortsat være det i fremtiden.

 

Vandbygningsopgaver er typisk mindre opgaver direkte for de nordjyske havne eller som fagentreprenør for større vandbygningsfirmaer. Vore arbejder har typisk været mindre udvidelser, slæbelejer mv. og ellers jord- kloak- beton- belægningsentreprenør for et kollegafirma.

 

Kystsikringsopgaver er typisk kystfodring og skråningsbeskyttelse for Kystinspektoratet på og langs de nordjyske strande men også mindre anlæg af nye høfder og bølgebrydere med tilhørende konstruktioner.

 

En sjælden gang går vi aktivt ind i større opgaver … henover sensommeren 2014 og hen til foråret 2015 er vi således hovedentreprenør på renovering og udvidelse af Løkken mole.

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

 

Arbejdsområder | Specialløsninger | Vejlaboratorium

Vennelyst har sit eget vejlaboratorium til dokumentation og kontrol af materialer mv.. Kravene til dokumentation af de leverede indbygningsmaterialer og af det udførte arbejde er store og bliver stadig større.

 

På vores vejlaboratoriet undersøger vi, om kravene til arbejdet og til materialerne overholdes og udarbejder den nødvendige dokumentation. Vores vejlaboratorie bliver blandt andet anvendt til sigteanalyser, vandindholdsbestemmelse, komprimeringskontrol, materialeanalyse, prøveudtagning mv. og er en fast del af enhver opgave.

 

Efter reglerne, om miljøprøver og -analyser af jord i forbindelse med flytning, er trådt i kraft, har vi ligeledes varetaget disse prøvetagninger.

 

Vores laboratorie er opdateret med alt det nødvendige udstyr og vores medarbejder er ligeledes fuldt opdateret med de nyste gældende regler og har de foreskrevne kurser og tilladelser til arbejdets gennemførelse.

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

 

 

Tilbage til oversigten

Arbejdsområder | Specialløsninger | Vognmandsservice

Som vel nok landsdelens største entreprenørforretning råder Vennelyst over en stor og velfungerende maskinpark. Dette gælder ligeledes indenfor traditionel vognmandsservice.

Vi servicerer såvel os selv som resten af Nordjylland med:

 

- Blokvogn med tilhørende følgebil om nødvendigt (vi tager os gerne af tilladelserne hos politi mv.)

- Tiptrailer

- 2 stk lastbiler med kærre

- 4 stk 4-akslede lastbiler

- 3 stk containerlastbiler

- 4 lastbiler er med kran og evt. grab

- 3 lastbilslamsugere

- 2 traktorslamsugere

 

Desuden  er det muligt at leje diverse materiel såsom:

 

- Containere

- Køreplader

- Byggepladshegn

- Hofmandsklodser mm.

 

Ønsker du yderligere oplysninger eller evt. et tilbud, er du velkommen til at kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Kontakt en af vores medarbejdere direkte

Kontakt | Generelle forespørgsler

Kontakt | Vores medarbejdere

E-mail

Funktion

Navn

Telefon